E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Materská škola

Materská škola

Základná škola s Materskou školou Valaská Belá

Zástupkyňa pre materskú školu:
Petra Antalová
tel.:046 545 81 04

e-mail: msvalaskabela@gmail.com
web:http://materska-skola-belancatka.webnode.sk/


Prevádzka MŠ:od 6,00 h do 15,45 h

V dvoch triedach s kapacitou 36 detí sa o deti vo veku od 2 rokov do 6 rokov starajú 3 pedagogickí zamestnanci.

Výchovno-vzdelávacia činnosť je zameraná na individuálny rozvoj dieťaťa, jeho sociálno-emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.

V triede predškolákov využívame prvky metodiky "Krok za krokom" z nadácie Škola dokorán.

Aktivity MŠ:

  • výuka anglického jazyka
  • gymnastika
  • športovo-turistické vychádzky
  • spolupráca s rodičmi - karneval, deň matiek, rozlúčka s predškolákmi, oslavy MDD, vianočná besiedka
  • exkurzie, výlety
  • prezentujeme zdravý spôsob života

Zapojenosť do projektov:

  • Adamko hravo zdravo


HORE