E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zbor pre občianske záležitosti

 

Zbor pre občianske záležitosti v našej obci sa skonsolidoval okolo roku 1950. Zakladajúcimi členmi boli pracovníci Miestneho národného výboru vo Valaskej Belej Anton Murgaš a Mária Fajerová. ZPOZ organizuje tieto občianske obrady:

 • vítanie detí do života
 • uzavretie manželstva
 • životné jubileá
 • prijatie významných rodákov
 • prijatie hostí obce
 • rozlúčky so zosnulými

V súčasnosti ZPOZ pracuje v zložení:

Predsedníčka:Mgr. Marta Kodajová

Členovia:

 • Marta Vrtíková
 • Mgr. Elena Obuchová
 • Bc. Zuzana Novotková
 • Mgr. Terézia Mišincová
 • Mgr. Petra Furková
 • Ľuboš Fajer

Slávnostné obrady sa uskutočňujú v obradnej miestnosti, ktorá sa nachádza v budove obecného úradu.


Životné okamihy


Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

 • Uzavretie manželstva - august
 • Uzavretie manželstva - august
 • Rozlúčka s deviatakmi
 • Uzavretie manželstva - máj
 • Uzavretie manželstva - apríl

Rok 2020

 • Rozlúčka s deviatakmi
 • Uzavretie manželstva
 • Uzavretie manželstva

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

HORE