E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Slávnosti vo Valaskej Belej

685. výročie obce Valaská Belá

4. a 5. júl 2009 sa niesol v znamení osláv niekoľkých výročí. Okrem celonárodného sviatku sv. Cyrila a Metoda si naša obec pripomenula 685. výročie prvej písomnej zmienky o obci Valaská Belá, zároveň 100. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru a 25. výročie vzniku Folklórnej skupiny Belanka.

Oslavy boli otvorené vydareným koncertom skupiny The Kreins. Piesne ich repertoára uspokojili každého zúčastneného milovníka populárnej hudby. V ich podaní zazneli nielen piesne z vlastnej tvorby, ale aj piesne legendárnych skupín ako The Beatles a U2.
Po koncerte sa konala diskozábava, ktorá v dobrej atmosfére a nálade trvala až do rána.

Oslavy pokračovali v nedeľu ráno. O 9,30 hod sa na ihrisku telovýchovnej jednoty konala okresná súťaž hasičských družstiev, ktorej sa zúčatnilo 17 súťažiacich dobrovoľných hasičských zborov. Najúspešnejším účastníkom bolo družstvo z Lehoty pod Vtáčnikom. Aj napriek tomu, že sa jubilujúcemu domácemu družstvu príliš nedarilo na súťaži vládla príjemná priateľská atmosféra, ktorú podčiarkovalo aj pekné slnečné počasie a príjemné prírodné prostredie.

O 10.15 hod vykročil od budovy obecného úradu tradičný krojovaný sprievod do kostola sv. Michala, kde sa konala slávnostná svätá omša, ktorá sa niesla v duchu spomienky na vierozvescov sv. Cyrila a Metoda, ako aj pamiatky našich predkov a ich zvykov.

V popoludňajších hodinách sa konal slávnostný sprievod do kina Slovan, kde bol pre občanov a návštevníkov obce pripravený kultúrny program. Sprievodu sa zúčastnili členovia FS Belanka, členovia DHZ Valaská Belá, hostia z družobného mesta Wolfen z Nemecka, poslanci obecného zastupiteľstva a ostatní občania a návštevníci obce.

V kine Slovan všetkých privítal starosta obce Ing. Jozef Mulinka, ktorý sa prítomným v slávnostnej chvíli prihovoril. Vo svojom príhovore uviedol, že dejiny nie sú len dátumy a miľníky, sú to predovšetkým ľudia, ktorí ich svojimi životnými príbehmi, starosťami i radosťami tvoria. Každý na svoj obraz a spoločne do pestrofarebnej histórie.
Samotnú históriu obce priblížili najskôr hovoreným slovom a potom aj tradičnými piesňami a scénkami zo života našich predkov v literárno-hudobnom pásme moderátorky programu Elena Kopčanová a Zuzana Novotková a členovia FS Belanka.
Mladosť, silu a krásu v plnej nádhere a rytme súčasnej modernej hudby predstavila tanečná skupina Crazy Angels pod vedením pani učiteľky Karolíny Pavelkovej zo súkromnej ZUŠ Prievidza.

Na záver starosta obce zvlášť poďakoval jubilujúcenu DHZ Valaská Belá a FS Belanka za dlhoročnú prácu a pôsobenie v obci. Ich zástupcom odovzdal pamätné poháre a kytice kvetov.

Oficiálnu časť programu ukončila záverečným slovom riaditeľka MKS Elena Kopčanová. Predtým ako sa so všetkými rozlúčila, prítomných pozvala na hudobno-zábavné vystúpenie speváka, zabávača a imitátora Števa Hruštinca a Juraja Chlebana pod názvom "Úsmev, prosím", na ktorom sa publikum výborne zabávalo.

Počas osláv si návštevníci mohli prezrieť výstavu diel obrazov, drevorezieb a výšiviek z produkcie domácich ľudových umelcov a remeselníkov a výstavku historických fotografií obce, ktoré sú nainštalované v interiéri kina Slovan.

Priaznivci športu si mohli v rámci osláv pozrieť priateľský futbalový turnaj, ktorého sa zúčastnili 3 družstvá. Turnaj sa konal v areáli futbalového ihriska TJ Krištáľ Valaská Belá.

Vďaka sponzorom osláv bolo pre účastníkov osláv zabezpečné občerstvenie a vstup na všetky podujatia zdarma.

Štedrí sponzori osláv:

Ján Hofer - HmB Crystal s. r. o. Ilava, Kodaj Miloš a Vladimír - K.A.M. Crystal Valaská Belá, Jana Krištofová - Belanka Valaská Belá, Poľovnícke združenie Valaská Belá
ďalej
Anton Blaho - Stavebniny BaB Valaská Belá, Čierna hora, a. s., Valaská Belá, Peter Dolinaj - Sklenný sen Valaská Belá, Jaroslav Ďurmek - Crystal Valaská Belá, Anna Ďurmeková - Glassdekor Valaská Belá, Ľubomír Hagara - Orion Valaská Belá, Ján Ivin - Drogéria Valaská Belá, Ľudovít Kočka - Gabikabar Valaská Belá, Jarmila Kopčanová - Rozličný tovar Valaská Belá, Jozef Mihál - zušľachťovanie skla Valaská Belá, Mária Podskočová - Kaderníctvo Majka Valaská Belá, Jozef Slugeň - Potraviny Valaská Belá.

Oslavy obce, ktoré budú ešte niekoľko dní rezonovať v našich mysliach i slovách, sú popísané činmi ľudí, ktorí ovládajú umenie byť užitočnými ľuďom okolo seba v najrozličnejších oblastiach spoločenského života, či už ako predstavitelia verejnej správy, školstva, zdravotníctva, alebo aktívni členovia rôznych spoločenských organizácií zameraných na bezpečnosť a ochranu života a majetku, na kultúru, šport či iné občianske záležitosti.
Prajme si, aby sa ich rodilo v našej obci aj v budúcnosti čo najviac!

Priložené fotografie

HORE