E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

Ľudia pri pamätníku

Predseda: Július Podskoč


Organizácia bola v obci založená v roku 1946. Pracovala na úseku kultúrno-historickom a pracovala najmä medzi mládežou. Zakladajúcimi členmi boli aktívni účastníci SNP a zahraničného odboja.

Členovia organizácie za pomoci MNV v roku 1963 postavili pamätník padlých hrdinov na Homôlke. Autorom pamätníka je Ing. Jiří Holec.

Ďalej bol členmi organizácie vybudovaný bunker v Dálnej. Každoročne sa pri pamätníku SNP na Homôlke,  pod záštitou MKS Valaská Belá, konajú oslavy Slovenského národného povstania.

HORE