E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Slovenský zväz zdravotne postihnutých

Predsedníčka: Mgr. Oľga Žirková
Adresa:Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Základná organizácia, 972 28  Valaská Belá

Slovenský zväz zdravotne postihnutých (SZZP) je dobrovoľné združenie občanov, nezisková organizácia.
Zameranie činnosti organizácie je pestré. Náplň činnosti zahŕňa:

verejno-prospešnú činnosť

  • skrášľovanie verejných priestranstiev v obci
  • čistenie hrobov partizánov (v spolupráci s MO ZPB)

kultúrno-osvetovú činnosť

  • prednášky (história obce, významné osobnosti, život v obci v minulosti a dnes, zvyky a obyčaje, so zdravotnou tématikou a iné)
  • besedy
  • aktívna účasť členov na kultúrnych programoch
  • návšteva chorých, starých, jubilantov
  • poznávacie zájazdy
  • tvorivé dielne
  • športová činnosť (turistika, plávanie)
  • kurz belianskej výšivky "starí učia mladých"
HORE