Materská škola

Materská škola

Základná škola s Materskou školou Valaská Belá

Zástupkyňa pre materskú školu:
Petra Antalová
tel.:046 545 81 04

e-mail: msvalaskabela@gmail.com
web:http://materska-skola-belancatka.webnode.sk/


Prevádzka MŠ:od 6,00 h do 15,45 h

V dvoch triedach s kapacitou 36 detí sa o deti vo veku od 2 rokov do 6 rokov starajú 3 pedagogickí zamestnanci.

Výchovno-vzdelávacia činnosť je zameraná na individuálny rozvoj dieťaťa, jeho sociálno-emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.

V triede predškolákov využívame prvky metodiky "Krok za krokom" z nadácie Škola dokorán.

Aktivity MŠ:

Zapojenosť do projektov:


Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.