E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Miestna akčná skupina Magura - Strážov

Sídlo združenia:Šútovce č. 39, 972 01 Šútovce
Predseda: Bc. Miroslav Rajčo
tel.:
0905 550 741
e-mail: mas.magurastrazov@gmail.com
web: www.magurastrazov-sk.webnode.sk


Zoznam členov MAS Magura-Strážov

Právna forma: občianske združenie
Počet členov: 41
Počet obcí/mesto: 20
Počet obyvateľov: 26 642
Hustota: 89,63

Hlavnou úlohou MAS Magura-Strážov je prispievať k rozvoju územia a zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľov mikroregiónu Magura-Strážov, a to najmä spoluprácou miestnych subjektov a využívaním vonkajšej pomoci.
Združenie má právnu subjektivitu. Je samostatným, dobrovoľným a nepolitickým združením fyzických a právnických osôb.

 

HORE