E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

História DHZ

V roku 1949 začala výstavba požiarnej zbrojnice, ukončená bola v roku 1952. Požiarnici mali k dispozícií 2 motorové vozidlá i s požiarnym strojových zariadením.

 

16. júla 1963 pán Ján Debnár, vtedajší veliteľ hasičov vo Valaskej Belej spoločne s manželkou Annou dohodol družbu medzi Požiarnym zborom mesta Wolfen v Nemecku a Požiarnym zborom obce Valaská Belá. Na založení družby sa ďalej podielali: Joachim Auchner, Ronald Edler, p. Wagner, Matej Podskoč, Jarolím Jurenka, Anton Gabaš, Peter Podskoč a Milan Debnár.

Družba trvá dodnes. Pravidelne, každé dva roky sa uskutočňuje výmenný pobyt hasičov.


Svätý Florián - patrón hasičov

 

HORE