E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2010

Robotníci pri rekonštrukcií cesty

V období august - september 2010 prebiehali práce na rekonštrukcii miestnych komunikácií v našej obci.
Výber miestnych komunikácií, ktoré sa rekonštruovali určila Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia pri Obecnom zastupiteľstve vo Valaskej Belej. Realizácia rekonštrukcie miestnych komunikácií bola schválená na zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej dňa 19. augusta 2010 Uznesením číslo 54/2010.
Zrealizovali sa opravy týchto miestnych komunikácií vo výške 59 tisíc eur:

  • MK od p. Alexandra Drienika po most pri predajni ovocia a zeleniny
  • MK u Tantošov - spodná ulica vľavo
  • MK u Kráľov po most do Tantošov
  • MK do Jančovej

Priložené fotografie

HORE