E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Textilný priemysel

Textilný priemysel

Druhým významným podnikom bola Ľudová tvorba. Vznikla ako pobočka Ľudovej tvorby vo Veľkom Rovnom. Výroba bola orientovaná na vatované uteráky, suroviny pre závody 29. augusta v Partizánskom, bavlnenú plachtovinu a pod. V roku 1986 zamestnávala 101 pracovníkov. Ešte sa udržala do roku 1994, zamestnávala najmä ženy. Začali sa orientovať na výrobu plienok. Problémy začali v roku 1984, keď upadali iné podniky v Partizánskom.

Veľké Rovné malo tiež problémy s odbytom, začalo sa zbavovať pridružených podnikov, stroje odviezli alebo predali. Od roku 1997 sa priestory Ľudovej tvorby dali k dispozícii firme PAMY, s r. o. Zaoberala sa výrobou kožených a koženkových sedačiek. Pracovalo tam vyše 40 zamestnancov.

Na jej činnosť nadviazala firma P+P so sídlom v Pravenci. V roku 2006 firma P+P ukončila v našej obci svoju činnosť.

HORE