E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Užitočné telefónne čísla

Smerové číslo Valaskej Belej pri volaní v SR046
Smerové číslo Valaskej Belej pri volaní zo zahraničia00421 46
Informácie o telefónnych číslach1181
Informácie o medzinárodných telefónnych číslach12 149

Integrovaný záchranný systém112
Hasičská jednotka150
Rýchla záchranná služba155, 032 760 80 90
Polícia158
Polícia Nitrianske Rudno046 545 54 33
Zdravotná pohotovosť Prievidza
046 543 02 11 
Poruchy - telefón
12 129  
Poruchy – elektrický prúd0800 159 000
0850 111 468
Poruchy – voda046 542 55 00   
Poruchy – vykrývač0800 140 902  
HORE