E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Rekonštrukcie budov 2010

Kúpeľňa v škôlke s uterákmi a umývadlami

V roku 2010 sa uskutočnili v našej obci práce na obecných budovách, ktoré boli financované z rozpočtu obce na rok 2010.
Počas letných prázdnin prebiehali úpravy a opravy interiéru v budove materskej školy. Boli zmodernizované sociálne zariadenia vo výške 2 tis. eur.
V septembri sa vybudoval nový prístup k domu smútku položením dlažby a úpravou okolia. Uvedené práce boli hradené z rozpočtu obce vo výške 6 tis. eur.
V mesiaci október začali práce na oprave exteriéru budovy obecného úradu. Bola zbúraná poškodená terasa, na mieste ktorej bude vybudovaný samostatný vchod do budovy.

Fotogaléria:

Priložené fotografie

HORE