E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Úradné dni a hodiny

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva.
Prácu obecného úradu organizuje starosta.

Funkcie obecného úradu:

  • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecnej rady a obecného zastupiteľstva
  • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní
  • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu


Úradné dni a hodiny:

Pondelok7.30 - 11.3012.00 - 16.00
Utoroknestránkový deň
Streda7.30 - 11.3012.00 - 16.00
Štvrtok   7,30 - 11,30  
Piatok7.30 - 13.00bez prestávky

Obedňajšia prestávka: pondelok - štvrtok v čase od 11.30 - 12.00 hod

HORE