E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Školská jedáleň

Vedúca školskej jedálne: Linda Olejková
tel.: 046/54 58 585
e-mail: linda.olejkova@gmail.com     
Kuchárka: Valéria Golejová


Školská jedáleň sa nachádza v areáli základnej školy.

Obec Valaská Belá, ako zriaďovteľ školských jedální pri materskej škole a základnej škole, v zmysle § 140 ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživoé dávky.

 

Všeobecne záväzné nariadenia Obce Valaská Belá o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov si môžete pozrieť v sekcii Všeobecne záväzné nariadenia Obce Valaská Belá.

 

Aktuálny jedálny lístok si môžete pozrieť na https://secure.ulrichsw.cz/estrava/jidelnicek2.php?idzar=194&lang=SK

Informácie vedúcej školskej jedálne získate na adrese https://secure.ulrichsw.cz/estrava/info_print.php?idzar=194&lang=SK

 

HORE