Školská jedáleň

Vedúca školskej jedálne: Linda Olejková
tel.: 046/54 58 585
e-mail: linda.olejkova@gmail.com     
Kuchárka: Valéria Golejová


Školská jedáleň sa nachádza v areáli základnej školy.

Obec Valaská Belá, ako zriaďovteľ školských jedální pri materskej škole a základnej škole, v zmysle § 140 ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživoé dávky.

 

Všeobecne záväzné nariadenia Obce Valaská Belá o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov si môžete pozrieť v sekcii Všeobecne záväzné nariadenia Obce Valaská Belá.

 

Aktuálny jedálny lístok si môžete pozrieť na https://secure.ulrichsw.cz/estrava/jidelnicek2.php?idzar=194&lang=SK

Informácie vedúcej školskej jedálne získate na adrese https://secure.ulrichsw.cz/estrava/info_print.php?idzar=194&lang=SK

 
Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.