E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zimná údržba a vývoz KO - upozornenie pre majiteľov motorových vozidiel

Vážení občania,

Obecný úrad Valaská Belá vyzýva občanov - majiteľov motorových vozidiel (najmä žijúcich v časti obce u Tantošov), aby v zimnej sezóne neparkovali svoje motorové vozidlá na uliciach pred rodinnými domami, pretože tým bránia prejazdu vozidiel, ktoré sa starajú o zimnú údržbu miestnych komunikácií.

Žiadame obyvateľov obce, aby zabezpečili priechodnosť miestnych komunikácií a verejných priestranstiev pre vykonávanie zimnej údržby odhŕňania snehu a vývoz komunálneho odpadu.

V prípade opätovného parkovania motorových vozidiel na miestnej komunikácií nebude vykonaná údržba cesty ani vyvezený komunálny odpad z dôvodu, aby sme predišli k vzniku škodovej udalosti na odstavených vozidlách.

Za porozumenie ďakujeme.

HORE