E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Príspevok na zdravotnú starostlivosť

Príspevok na zdravotnú starostlivosť patrí občanovi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, na výdavky spojené s náhradou za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Výška príspevku je2 €mesačne.

 

Vybavuje:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Nováky - Mgr. Jana Masáryková
tel.:046 244 15 12

Informuje:

Oddelenie matriky a sociálnych vecí, kanc. č. 2
tel.:  046 545 81 57
e-mail: vrtikova.marta@valaskabela.sk

 

 

HORE