E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zákaz poskytovania údajov

Obyvateľ môže na základe písomného vyhlásenia doručeného ohlasovni zakázať poskytovanie údajov - § 23 ods. 3.


Vybavuje:

Oddelenie evidencie obyvateľstva, kanc. č. 9
tel.: 046 545 86 80
e-mail: podskocova.ludmila@valaskabela.sk

HORE