E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Výrub drevín

Obec Valaská Belá povoľuje na základe písomnej žiadosti výrub drevín.
Súhlas na výrub drevín sa nevyžaduje (len oznámenie) na nasledovné výruby drevín:
- stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou, a krovitých porastov s výmerou do 10 m2,
- obnova produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu,
- stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

Potrebné doklady:

  • Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín (tlačivo)
  • Kópia katstrálnej mapy
  • List vlastíctva na pozemok, na ktorom drevina rastie
  • Zaplatenie správneho poplatku

Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov je poplatok za vydanie rozhodnutia:

  • 6,50 € pre fyzické osoby
  • 66 € pre právické osoby


Vybavuje:

Oddelenie životného prostredia, kanc. č. 11
tel.: 04...
e-mail: ciganova.daniela@valaskabela.sk

HORE