E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie mikroregiónu Magura-Strážov a miestnej akčnej skupiny Magura-Strážov sa uskutočnilo dňa 18. marca 2008 v Kanianke. Zhromaždenie otvoril predseda Správnej rady Radomír Brtáň. Vo svojich správach informoval prítomných o činnosti združenia za rok 2007, o hospodárení a stave účtu a o situácií ohľadom dotácie pre MAS z VÚC Trenčianskeho kraja.
Na valnom zhromaždení sa okrem iného uskutočnilo aj výberové konanie na projektového manažéra MAS Magura-Strážov. Výberového konania sa zúčastnili tri uchádzačky, z ktorých bola vybratá Ing. Slavomíra Harcegová.
Taktiež bolo chválené uzatvorenie zmluvy o dielo s Ing. Milanom Ďurochom na vytvorenie webovej stránky a uzatvorenie zmluvy o spolupráci s MAS Luhačovské Zálesí.

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Správa dozornej rady za rok 2007355 kB [pdf]
  Zápisnica z valného zhromaždenia378 kB [pdf]

HORE