E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Mesiac úcty k starším


Miestne kultúrne stredisko Valaská Belá v spolupráci s FS Belanka, FS  Belanček a žiakmi Základnej školy s materskou školou vo Valaskej Belej pripravili na znak úcty a vďaky pre naše babičky a deduškov posedenie pri príjemnom speve a hudbe.

 

Motto:
Človek nie je krásny len vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, ktorá zračí sa mu v oku,
podľa vrások a bielych vlasov,
podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov,
keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.


V úvode členovia FS Belanka zaspievali piesne Rodná dedina a Pod tou našou starou lipou. Potom sa všetkým prítomným prihovoril starosta obce Ing. Miloš Cúcik a venoval pár milých slov všetkým seniorom.
Svojich starých rodičov prišli potešiť aj deti z FS Belanček pod vedením Mgr. Aleny Baginovej a Mgr. Petry Furkovej, a taktiež žiaci ZŠ s MŠ z divadelného krúžku pod vedením Mgr. Gabriely Furkovej a Mgr. Jany Nemčekovej.
Hosť nedeľného programu - Heligónka Kysúc, ktorý prijal naše pozvanie a prišiel k nám až z obce Oščadnica, rozospieval všetkých prítomných známymi piesňami a svojou hrou na hudobný nástroj heligónku.
K dobrej nálade prispeli aj členovia FS Belanka nielen spevom a hudbou, ale aj humorným programom s názvom Jesenné práce.
Na záver ešte raz všetkým zaspievala a zahrala Heligónka Kysúc.
Po skončením programu bolo pre všetkých seniorov pripravené malé občerstvenie v podobe chutných domácich koláčikov a vína.
Veríme, že si všetci prítomní odniesli z tohto nedeľného popoludnia príjemné zážitky.

 

Mgr. Denisa Vašková
MKS Valaská Belá

HORE