E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Mesiac úcty k starším

Ako tie roky ubehli.
Ako uleteli.
Ako deti z rodného hniezda.
Mnoho dali, mnoho vzali.
Mnohým život naplnili...

Úcta, láska, porozumenie, trpezlivosť a uznanie autority starších by sa mala odzrkadľovať v našom každodennom živote ako samozrejmosť. Pretože úctu a lásku si nemožno načasovať... nemožno plánovať len na jeden jediný deň v roku.

Úvodom tejto milej slávnosti sa prítomným prihovorila riaditeľka Miestneho kultúrneho strediska vo Valaskej Belej Elena Kopčanová a starosta obce Ing. Miloš Cúcik.
Svojimi piesňami a tancami všetkých v tento sviatočný deň potešili členovia detského folklórneho súboru Belanček pod vedením Mgr. Aleny Baginovej a Mgr. Petry Furkovej a členovia folklórnej skupiny Belanka.

Našim starším spoluobčanom prajeme ešte veľa elánu do života, radosť zo všetkého dobrého a pekného a najmä veľa lásky od ich najbližších.

HORE