E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Sviatok sv. Cyrila a Metoda

Pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda sa 5. 7. 2012 v našej obci uskutočnila slávnostná svätá omša v kostole sv. Michala. Svätej omši predchádzal krojovaný sprievod obcou, počas ktorého zazneli náboženské piesne.

Sv. Cyril a Metod

Jedným z prvých významných dátumov ich pôsobenia bol 5. júl 863, keď spolu s niekoľkými spoločníkmi prišli na Veľkú Moravu a šírili tu kresťanstvo a kultúru. Konštantín (Cyril) zostavil pre Slovanov písmo (dnes známe ako hlaholika), ktoré sa považuje za predchodkyňu cyriliky, písmo, ktoré dostalo meno práve po sv. Cyrilovi. Do jazyka starých Slovanov preložili dokonca aj celú liturgiu (texty bohoslužieb) a takisto aj časť biblie.
Okrem toho, že solúnski bratia sa považujú za zakladateľov slovanskej literatúry, pre Slovensko má jedinečný význam aj Konštantínovo posolstvo, keď priniesol na Veľkú Moravu symbol byzantského dvojkríža, ktorý máme dnes v slovenskom znaku.
Pápež Ján Pavol II. v decembri 1980 vyhlásil svätých bratov Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy.

HORE