E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Krojovaný sprievod obcou

5. júla 863 prišli na Veľkú Moravu solúnsky bratia Cyril a Metod. Patróni Slovenska, vyslanci a misionári patria aj po mnohých storočiach k veľkým postavám nielen našej, ale i európskej kultúry, politiky a diplomacie.
Je tomu presne 1145 rokov, čo Cyril a Metod prišli na naše územie ohlasovať nielen Božie slovo, ale aj kultúru a vzdelanie.
Pri príležitosti slávenia ich sviatku sa v našej obci uskutočnil tradičný krojovaný sprievod obcou. Nepripomenuli sme si ním len príchod sv. Cyrila a Metoda na naše územie, ale aj tradíciu nosenia ľudového odevu v našej obci. Kedysi bolo samozrejmé obliecť si tento odev nielen na významné udalosti, ale aj v pracovný deň. A keďže v obci už kroj na bežné nosenie neuvidíme, účastníci sprievodu sa aspoň týmto spôsobom snažia mladším obyvateľom a náhodným návštevníkom obce ukázať prekrásne vyšívaný belanský kroj.
Sprievod začal v centre obce pri obecnom úrade a pokračoval ku kostolu. Počas sprievodu obcou zneli náboženské piesne v podaní členov FS Belanka.
Účastníci sprievodu si nielen uctili pamiatku solúnskych bratov ale aj rozjímali v tichej modlitbe počas svätej omše v kostole sv. Michala.

HORE