E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Sociálna a zdravotná komisia

Predsedníčka komisie: Mgr. Júlia Korenačková

Členovia:Marta Vrtíková, Štefan Pugzík


Vymedzenie úloh komisie:

  • prerokováva podnety a žiadosti občanov vo svojej oblasti činnosti a zaujíma k nim svoje stanovisko
  • spolupracuje pri riešení sociálnej situácie obyvateľov a vytvára podmienky pre slabé vrstvy obyvateľstva
  • v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ
  • prerokováva návrhy VZN, resp. iných materiálov v oblasti svojej pôsobnosti a zaujíma k nim svoje stanoviská
  • v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami MsZ

 Správy o činnosti sociálnej a zdravotnej komisie

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Správa za rok 2011117 kB [pdf]
  Správa za rok 20121 113 kB [pdf]
  Správa za rok 2013864 kB [pdf]
  Správa za rok 20141 495 kB [pdf]
  Správa za rok 2015225 kB [pdf]

HORE