E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Oslavy 66. výročia SNP

Svojou podstatou Slovenské národne povstanie dokázalo, aj napriek niektorým protichodným názorom, že patrí do dejín nášho národa.

Oslavy 66. výročia Slovenského národného povstania začali o 15-tej hodine položením venca pri pamätníku na Homôlke a následne sa rozozvučali tóny hymny Slovenskej republiky.
Po ich doznení a úvodnej básní prítomných na tradičnom spomienkovom stretnutí pri príležitosti vypuknutia SNP srdečne privítal starosta obce Ing. Jozef Mulinka.
Vo svojom príhovore spomínal na živých aj mŕtvych ľudí. Na tých, ktorí bojovali proti fašizmu, riskujúc to najcennejšie - svoje životy.
Vyzdvihol, že najmä mladá generácia musí pochopiť, že vzťah k vlasti sa neprejavuje len vo chvíľach slávy a úspechov, ale musí byť náplňou každodenného konania nás všetkých.
A práve živý odkaz Slovenského národného povstania a také významné udalosti, ako je prijatie ústavy a vznik samostatného štátu, prispeli okrem iného k tomu, že sa naplnili snahy o uvedomenie si našej suverenity na jednej strane a zároveň sa naplnili aj snahy o začlenenie našej vlasti do veľkej rodiny európskych národov a štátov.

Po príhovore si všetci spoločne minútou ticha uctili pamiatku účastníkov povstania, ktorí už nie sú medzi nami, i najvyššiu obeť tých, ktorí v Slovenskom národnom povstaní padli.

Potom v podaní členov FS Belanka zazneli tóny partizánskych a ľudových piesní:

  • Tichá noc, tmavá noc
  • Tam pod Homôlkou
  • Slovenská rodná zem
HORE