E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

69. výročie Slovenského národného povstania

Slávnostný obrad sa konal o 11,00 hod pri Pamätníku SNP na Homôlke. Osláv sa zúčastnili zástupcovia Miestneho kultúrneho strediska a Obecného úradu vo Valaskej Belej, Miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašitických bojovníkov, členovia FS Belanka ako aj obyvatelia a návštevníci obce.

 

Stráž pri pamätníku už tradične držali členovia Dobrovoľného hasičského zboru Valaská Belá.

Po úvodných slovách básne zaznela hymna SR a prítomných privítala riaditeľka MKS Elena Kopčanová. Potom nasledoval príhovor starostu obce Ing. Miloša Cúcika. Po príhovore si prítomní minútou ticha uctili pamiatku účastníkov povstania.

Vo štvrtok 29. augusta väčšina z nás nepôjde do práce, pretože Slovensko si pripomenie udalosti spred 69. rokov, kedy v Banskej Bystrici vypuklo Slovenské národné povstanie. To bolo reakciou proti vstupu nemeckých vojsk na naše územie, ale zároveň, v širšom kontexte, aj proti vláde Jozefa Tisa. Aj keď hlavný odboj povstaleckej armády trval len zhruba mesiac, partizánskym spôsobom boja vytrvali jednotky v svojej snahe až do oslobodenia Slovenska na jar 1945.

Čítajte viac na: http://bbonline.sk/vo-stvrtok-si-pripomenieme-69-vyrocie-snp/
Copyright © BBonline.sk
Vo štvrtok 29. augusta väčšina z nás nepôjde do práce, pretože Slovensko si pripomenie udalosti spred 69. rokov, kedy v Banskej Bystrici vypuklo Slovenské národné povstanie. To bolo reakciou proti vstupu nemeckých vojsk na naše územie, ale zároveň, v širšom kontexte, aj proti vláde Jozefa Tisa. Aj keď hlavný odboj povstaleckej armády trval len zhruba mesiac, partizánskym spôsobom boja vytrvali jednotky v svojej snahe až do oslobodenia Slovenska na jar 1945.

Čítajte viac na: http://bbonline.sk/vo-stvrtok-si-pripomenieme-69-vyrocie-snp/
Copyright © BBonline.sk
HORE