E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Oslavy 65. výročia SNP

Povstanie je svedectvom hrdinského odporu malého národa proti veľkej vojenskej sile, odporu proti vstupu fašistickej okupačnej armády na slovenské územie.

SNP vypuklo 29. augusta 1944 v Banskej Bystrici ako reakcia proti vstupu nemeckých vojsk na slovenské územie. Patrilo k najväčším ozbrojeným odbojovým akciám druhej svetovej vojny. Hoci z vojenského hľadiska skončilo porážkou, zásadne ovplyvnilo povojnový osud krajiny.

Pri príležitosti 65. výročia Slovenského národného povstania sa v sobotu 29. augusta uskutočili oslavy pri pamätníku na Homôlke.
Na úvod osláv zazneli tóny slovenskej hymny a nasledoval pietny akt kladenia vencov.
Potom zazneli piesne v podaní členov folklórnej skupiny Belanka - Tichá noc, tmavá noc, Tam pod Homôlkou a Slovensko, rodná zem.

HORE