E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Silvester 2013

Podujatie sa uskutočnilo v utorok 31. decembra 2013 v Kultúrnom dome vo Valaskej Belej.  Občanom sa prihovorila riaditeľka MKS Elena Kopčanová a starosta obce Ing. Miloš Cúcik.

Súčasťou podujatia bolo vystúpenie detí z našej obce - koledníci Dobrej noviny. O dobrú náladu sa postarali členovia FS Belanka s programom "Čarovanie na Ondreja".

Po ukončení kultúrneho programu nasledovala ochutnávka zabíjačkových špecialít a po celú noc hrala do tanca hudobná skupina 3M.

Nový rok 2014 sme spoločne privítali ohňostrojom na námestí obce.

 

Katarína Hanková
Miestne kultúrne stredisko
Valaská Belá

HORE