E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Silvestrovský večer

Podujatie, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 31. decembra v kultúrnom dome vo Valaskej Belej sa začalo o 17,30 hod ochutnávkou zabíjačkových špecialít.

Súčasťou podujatia bol kultúrny program, ktorý piesňou "Aj dnes Belanka prišla medzi vás" otvorila folklórna skupina Belanka. Potom starosta obce Ing. Miloš Cúcik privítal prítomných, oboznámil ich s programom večera a všetkým zaželal príjemný zážitok a zábavu.

Ako prvé sa predstavili deti z našej obce - koledníci Dobrej noviny. Po nich nasledovalo vystúpenie Chrámového speváckeho zboru sv. Michala.
Nakoniec sa veselým pásmom pod názvom Driapačky predstavila folklórna skupina Belanka.

Po ukončení kultúrneho programu sa o zábavu postarala miestna skupina Panter. Od 23-tej nasledovala diskotéka.

Nový rok 2012 sme privítali ohňostrojom na námestí obce.

HORE