E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zamerané na seniorov

Podujatie sa uskutočnilo 21. januára 2011 o 13,00 h v zasadačke obecného úradu. Pracovníčka kultúry Daniela Cigáňová privítala prítomných starších spoluobčanov, ktorých sa na tomto podujatí zúčastnilo približne 50.
Ďalej privítala zástupkyňu Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi Mgr. Moniku Ergangovú a preventistku policajného zboru v Prievidzi.
Preventistka PZ oboznámila starších spoluobčanov o častých praktikách podvodníkov a s prípadmi, ktoré sa reálne stali. Na papierových bankovkách im predviedla ako zistiť či sú pravé, alebo falšované. Každý účastník dostal testovaciu fixku na kontrolu pravosti papierových bankoviek a reflexnú pásku, ktorú treba nosiť počas zlej viditeľnosti na cestách. Po ukončení diskusie sa prednáška skončila.

Občania odchádzali s novými poznatkami ako sa správať na cestách a ako sa chrániť pred podomovými podvodníkmi.

HORE