E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Vydanie rybárskeho lístka

Rybárske lístky vydáva Obecný úrad vo Valaskej Belej. Správny poplatok za vydanie rybárskeho lístka je stanovený Zákonom 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Potrebné doklady:

  • Doklad totožnosti – občiansky preukaz, cestovný pas


Poplatok za vydanie rybárskeho lístka:

  • týždenný 1,50 €
  • mesačný 3 €
  • ročný 6,50 €
  • trojročný 16,50 €


Vybavuje:

Oddelenie životného prostredia, kanc. č. 11
tel.:   046 545 81 20  
e-mail: ciganova.daniela@valaskabela.sk

HORE