E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

1. ročník turnaja v hádzanej žien

Putovný pohár pre víťaza turnaja

 V nedeľu 6. júla 2008 zástupcovia Obce Valaská Belá v spolupráci s MKS Valaská Belá zorganizovali 1. ročník turnaja v hádzanej žien "O putovný pohár starostu obce". Turnaj sa uskutočnil v športovom areáli TJ Štart Krištáľ Valaská Belá. Jeho hlavným cieľom bolo položiť základ nasledujúcich ročníkov turnaja v hádzanej žien a celoobecného športového popoludnia.

Turnaj prilákal veľa zvedavcov a fanúšikov hádzanej. Na bojovnosť žien sa prišlo pozrieť a svoje favoritky povzbudiť asi 150 ľudí.

Turnaja sa zúčastnili štyri družstvá žien:

  • Obecný úrad Valaská Belá:Katarína Kapinajová - brankárka, Zuzana Novotková - kapitánka družstva, Ľudmila Podskočová, Daniela Cigáňová, Elena Obuchová, Emília Hofierková, Zuzana Poláková, Petra Gorejová.
  • Folklórna skupina Belanka:Anežka Baginová - brankárka, Elena Kopčanová - kapitánka družstva, Anna Beňadiková, Darina Sýkorová, Barbora Kurincová, Elena Kočkárová, Viera Kluvancová, Jana Hrvolová, Oľga Urbanová.
  • Leoni Slowakia, a. s., Valaská Belá:Eva Kurincová - brankárka, Miroslava Golejová - kapitánka družstva, Marta Petrášová, Eva Sýkorová, Daniela Kuricová, Daniela Môciková, Erika Mišovicová.
  • Základná škola Valaská Belá:Alena Beňadiková - brankárka a kapitánka družstva, Ingrid Príbelszká, Nalália Juríková, Petra Furková, Jarmila Kopčanová, Ivana Grambličková, Petra Slugeňová, Romana Pištová, Michaela Poláková.

Otvorenie turnaja
Turnaj otvoril a prítomných privítal starosta obce Ing. Jozef Mulinka. Predstavil jednotlivé družstvá, rozhodcu Štefana Beňadika, časomerača Mariana Híreša, poslanca Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej a zapisovateľku turnaja Mgr. Bibianu Pružincovú, predsedkyňu komisie kultúry, telovýchovy a športu pri Obecnom zastupiteľstve vo Valaskej Belej.

Priebeh turnaja
Po vylosovaní poradia zápasov prvý zápas odohrali družstvá FS Belanka Valaská Belá a Leoni Slowakia, a.s., Valaská Belá. Zápas sa skončil výsledkom 5:4. Po krátkej prestávke nastúpili hráčky družstiev Obecného úradu Valaská Belá a Základnej školy Valaská Belá. Zápas skončil výsledkom 3:2.

Podľa dohodnutých pravidiel sa v ďaľšom zápase stretli porazené družstvá prvého kola Leoni Slowakia a. s. Valaská Belá a Základná škola Valaská Belá. Zápas o tretie miesto vyhralo družstvo Základnej školy Valaská Belá, ktoré porazilo družstvo Leoni Slowakia, a. s., Valaská Belá 6:1.

Vo finále sa stretli víťané družstvá prvého kola Obecný úrad Valaská Belá a FS Belanka Valaská Belá. Po namáhavom a spočiatku vyrovnanom zápase nakoniec zvíťazilo družstvo Obecného úradu Valaská Belá s výsledkom 5:2.

Vyhodnotenie výsledkov
Po odohraní zápasov turnaja starosta obce za asistencie zapisovateľky vyhodnotil výsledky turnaja a odovzdal diplomy a ceny víťazom.

Celkové poradie družstiev

1. Obecný úrad Valaská Belá
2. Folklórna skupina Belanka Valaská Belá
3. Základná škola Valaská Belá
4. Leoni Slowakia, a. s., Valaská Belá

Taktiež bola ocenená aj najlepšia strelkyňa turnaja, ktorou sa stala Elena Kočkárová z družstva FS Belanka. Najlepšou brankárkou bola Katarína Kapinajová z družstva Obecného úradu Valaská Belá.

Ukončenie turnaja
Záverom starosta obce Ing. Jozef Mulinka poďakoval organizátorom za zorganizovanie a plynulý priebeh turnaja, družstvám za účasť a divákom za podporu a povzbudzovanie. Zároveň ukončil športovú časť a pozval účastníkov turnaja na občerstvenie a grilovačku.

HORE