E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Potvrdenie o pobyte občana

Pre potreby občana ohlasovňa vystavuje potvrdenie o trvalom (prechodnom) pobyte občanovi. K jeho vystaveniu je potrebné predložiť platný občiansky preukaz a uhradiť správny poplatok 5 eurpodľa položky 8 prílohy k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 
Potvrdenie o trvalom pobyte k vydaniu prvého občianskeho preukazu občanovi, ktorý dovŕšil 15 rokov ohlasovňa vydá po predložení rodného listu. Toto potvrdenie je oslobodené od správneho poplatku.
Od poplatkov sú oslobodené právnické a fyzické osoby uvedené v § 4 uvedeného zákona.


Vybavuje:

Oddelenie evidencie obyvateľstva, kanc. č. 9
tel.: 046 545 86 80
e-mail: podskocova.ludmila@valaskabela.sk

 


HORE