E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

70. výročie oslobodenia obce Valaská Belá

Program osláv začal básňou a privítaním účastníkov osláv. Nasledoval pietny akt odhalenia pamätnej tabule Júliusom Podskočom - predsedom ZO ZPB a Jurajom Dušičkom - členom ZO ZPB.
Dôstojný pán farár Róbert Stenchlák pamätnú tabulu vysvätil.
Starosta obce Ing. Miloš Cúcik s hosťami podpredsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Richardom Takáčom a primátorom mesta Bojnice Bc. Františkom Támom spoločne položili veniec a členky ZO ZPB Viera Kunová  a Zdenka Kochanová si uctili padlých hrdinov kyticou kvetov.
Po pietnom akte položenia venca nasledoval príhovor starostu obce, štátne hymny Slovenskej republiky, Ruska a Rumunska a po nich zaznel výstrel z mínometu.

K celkovej slávnostnej atmosfére osláv 70. výročia oslobodenia obce prispeli svojou účasťou členovia Dobrovoľného hasičského zboru vo Valaskej Belej a členovia folklórnej skupiny Belanka svojími piesňami.

Súčasťou osláv bola výstava zbraní a výstroje z 2. svetovej vojny, ktorú si mohli pozrieť všetci zúčastnení.

Tieto oslavy boli poďakovaním sa vojakom Červenej a Rumunskej armády, partizánom, odbojárom, antifašistom a všetkým tým, ktorí nám priniesli mier, oslobodili nás od nacizmu a vojny.
Práve 12. apríl 1945 bol dňom, kedy sa obyvatelia našej obce po strašnej vojne prvýkrát slobodne nadýchli.

 

Mgr. Denisa Vašková
MKS Valaská Belá

HORE