E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Október - mesiac úcty k starším

"Človek je krásny nielen vtedy,
keď má pružný krok...
človek je krásny podľa múdrosti
čo zračí sa mu v oku,
podľa vrások a bielych vlasov,
podľa slov, keď ponára sa
v rozhovore s deťmi do rokov,
keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy,
keď ho ľudia majú radi."

V nedeľu 28. októbra sa v kultúrnom dome uskutočnilo slávnostné posedenie venované našim starším spoluobčanom pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

Prítomným sa prihovorila riaditeľka Miestneho kultúrneho strediska vo Valaskej Belej Elena Kopčanová. Vo svojom príhovore všetkých privítala a slovami básne vyjadrila vďaku za všetko, čo získali na svojej životnej ceste a čo odovzdávajú mladým generáciám. Taktiež sa prítomným prihovoril starosta obce Ing. Miloš Cúcik.

Popoludnie našim starým mamám, babičkám, starým otcom a deduškom spríjemnil svojím vystúpením Detský folklórny súbor Belanček a Folklórna skupina Belanka.

HORE