E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Stretnutie s Mikulášom

V nedeľu 5. decembra sa v Kine Slovan vo Valaskej Belej uskutočnilo tradičné stretnutie detí s Mikulášom.

Deti spolu s rodičmi privítala riaditeľka Miestneho kultúrneho strediska Elena Kopčanová.

V mene všetkých detí, ktoré už netrpezlivo čakali, privítala aj Mikuláša, ktorý spolu so svojimi dvomi pomocníkmi - anjelom a čertom opäť zavítal medzi nás.
Spoločne si potom pozreli rozprávku o kozliatkach, ktorú si pre nich pripravili členovia folklórnej skupiny Belanka.

Potom sa už svojej milej úlohy ujal Mikuláš. Deťom, ktoré ho prišli privítať rozdal sladkú odmenu a spoločne sa vybrali na námestie obce, kde rozsvietili vianočný stromček.

HORE