E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Mikuláš 2008

V predvečer sviatku sv. Mikuláša, dňa všetkých detí, Miestne kultúrne stredisko v spolupráci s FS Belanka usporiadalo kultúrny program, ktorý sa uskutočnil v kine Slovan. Pretože deti už vedia, že ich čaká nielen nádherná rozprávka, ale aj sladká odmena, sála bola zaplnená do posledného miestečka.

Podujatie otvorila riaditeľka MKS Elena Kopčanová. Po privítaní detí a krátkom príbehu o Mikulášovi uvítala Mikuláša, ktorý prišiel spolu s čertom a anjelom. Pretože Mikuláš bol po dlhej ceste unavený, a potreboval si trošku oddýchnuť, detičky zabavili členovia FS Belanka rozprávkou O červenej čiapočke.

Deti spolu s rodičmi poďakovali za peknú rozprávku obrovským potleskom. Potom už prišlo očakávané rozdávanie mikulášskych balíčkov.

Nakoniec sa deti spolu s Mikulášom a jeho priateľmi ponáhľali na námestie obce, kde už čakal vianočný stromček, symbol vianoc, na slávnostné rozsvietenie.

HORE