E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Mesiac úcty k starším

Vaša tvár je ako priehľadné zrkadlo.
Roky ťažkej práce Vám zanechali stopy.
Vraj - vrásky. Toto jediné slovko má
vystihnúť cestičky na Vašej tvári.

Nevládzete? Nevadí. Máte na to právo,
oddychujte. A dovoľte iným, aby Vám
láskou mohli vrátiť to, čo sú Vám dlžní.

Za každou vráskou staršieho človeka je skrytá nejaká životná skúsenosť, nejaká životná radosť, nejaký životný bôľ. A keďže i slovo dokáže príjemne pohladiť, Miestne kultúrne stredisko v spolupráci s Obecným úradom vo Valaskej Belej vyslovili poďakovanie za celoživotnú prácu našim starším občanom dňa 3. novembra 2011.
Súčasťou posedenia bola aj zdravotná prednáška MUDr. Kajetána Pinďáka, na ktorej si mohli dať starší občania skontrolovať krvný tlak.
O príjemnú atmosféru sa postarali svojím vystúpením deti z detského folklórneho súboru, žiaci zo Základnej umeleckej školy v Ilave a folklórna skupina Belanka. Pre prítomných bolo pripravené chutné občerstvenie.

Našim starším spoluobčanom z celého srdca prajeme, aby ich počas jesene života sprevádzalo len zdravie, pohoda, teplé ľudské slovo, láskavý pohľad či pohladenie.

HORE