E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Koncert ZUŠ Ilava

Po príhovore učiteľa Petra Peťovského sa svojim talentom predstavili žiaci ZUŠ spolu s hosťom, absolventom ZUŠ v Ilave, Martinom Jáňom.
Po koncerte žiakov sa prítomným prihovorila riaditeľka ZUŠ Mgr. Ružena Hromádková, ktorá sa poďakovala Obci Valaská Belá i Základnej škole za spoluprácu a taktiež učiteľovi Petrovi Peťovskému za 7-ročné odborné pôsobenie vo Valaskej Belej.
V druhej časti koncertu vystúpila folklórna skupina Belanka s kytičkou ľudových piesní.
Na záver koncertu sa žiaci poďakovali svojmu učiteľovi za profesionálny i kamarátsky prístup. Zároveň sa k poďakovaniu pripojil aj starosta obce Ing. Miloš Cúcik a riaditeľka MKS Elena Kopčanová spolu s FS Belanka.

Posledná chvíľa a navždy dovidenia,
tak táto veta vytrhne nás z prebudenia.
Už nikdy nenastane
a takto sa už nikdy nestretneme.

Lúčenie býva často smutné,
vyčistí všetky vody mútne.
Sedem rokov sme sem chodili
a nové piesne sme sa s vami učili.

Milý náš pán učiteľ Peťko,
s vami sme sa naučili zahrať všetko.
Na hudobnú sme sa tešili,
nikdy ste nás za nič nehrešili.

Aj keď sa už mnohí tešia
a do nového sveta bežia,
nie raz si spomenú,
že tu mali nejednu minútu strávenú.

Len málo slov stačí,
ktorými pohladíte naše srdce,
je to ako ranný spev vtáčí,
či vetrík čo tíško piesne šepce.

Život nás povodil po mnohých cestách,
po rôznych krásnych miestach.
Chvíle strávené s vami boli nádherné,
a slová rozlúčky sú preto také bolestné.

Ďakujeme za každú minútu s vami strávenú
za každú skladbu vami upravenú.
Ďakujeme za všetko, čo sme s vami mohli prežiť
a naše spomienky na vás zostanú navždy, pokiaľ budeme žiť...

HORE