E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Predseda komisie: Miroslav Podskoč

Členovia: Radko Nemček, Ján Polák a Daniela Cigáňová


Vymedzenie úloh komisie:

  • prerokováva a vyjadruje sa k návrhu, zmene a čerpaniu rozpočtu obcev danej oblasti
  • prerokováva návrhy investičných akcií obce a zaujíma k nim svoje stanovisko
  • prerokováva návrhy VZN, resp. iné materiály top quality and 100% same as the original. na úseku pôsobnosti komisie a zaujíma k nim svoje stanovisko
  • prerokováva koncepčné materiály predkladané do OZ týkajúce sa rozvoja obce z pohľadu životného prostredia a zaujíma k nim svoje stanovisko
  • v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Správa za rok 2011100 kB [pdf]
  Správa za rok 20122 401 kB [pdf]
  Správa za rok 2013209 kB [pdf]
  Správa za rok 2014821 kB [pdf]

HORE