E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Komisia ochrany verejného poriadku

Predseda komisie: Mgr. Rastislav Repka

Členovia: Juraj Gabaš, Milan Čičmanec a Bc. Zuzana Novotková


Vymedzenie úloh komisie:

  • spolupracuje pri riešení úloh na zverenom úseku činnosti v rozsahu stanovenom príslušnými zákonmi
  • rieši podnety, žiadosti a sťažnosti občanov na zverenom úseku činnosti
  • dohliada pri udržiavaní verejného poriadku v obci
  • prerokováva návrhy VZN, resp. iných materiálov v oblasti svojej pôsobnosti
  • v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ

Správy o činnosti Komisie ochrany verejného poriadku

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Správa za rok 2011347 kB [pdf]
  Správa za rok 2012433 kB [pdf]
  Správa za rok 2013210 kB [pdf]
  Správa za rok 2014386 kB [pdf]
  Správa za rok 2015192 kB [pdf]

HORE