E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Finančná komisia

Predseda komisie: Andrea Bystrická
Členovia: Juraj Gabaš a Mgr. Elena Obuchová


Vymedzenie úloh komisie:

  • prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce
  • prerokováva a vyjadruje sa k návrhu a zmenám rozpočtu obce vrátane príspevkových a rozpočtových organizácií (ďalej len rozpočtu obce) na príslušný rok
  • prerokováva a hodnotí štvrťročné výsledky plnenia rozpočtu obce ako i účelovosť a efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov
  • prerokováva a vyjadruje sa k záverečnému účtu obce
  • v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ

Správy o činnosti finančnej komisie

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Správa za rok 201039 kB [pdf]
  Správa za rok 201190 kB [pdf]
  Správa za rok 20121 067 kB [pdf]
  Správa za rok 2013501 kB [pdf]
  Správa za rok 2014739 kB [pdf]
  Správa za rok 2015223 kB [pdf]

HORE