E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Dozorný výbor COOP Jednota

Úlohy dozorného výboru:

  • vedie evidenciu členov, ktorých je v súčasnosti 245
  • kontroluje predajňu v oblasti cien, cenovky na tovare, záručné lehoty, hygienu, poriadok a čistotu v predajni ako aj okolie prevádzky
  • má na starosti rozširovanie členskej základne a vybavovanie nákupných kariet
  • v spolupráci s inými organizáciami v obci organizuje kultúrno-spoločenské podujatia pre svojich členov
  • členom každoročne poskytuje vianočné darčeky
  • podporuje rôzne akcie, ako napr. MDD, Vatra zvrchovanosti, Oslavy SNP na Homôlke, Šachový turnaj, Stolnotenisový turnaj a pod.


Členovia dozorého výboru:

Predsedkyňa: Marta Cúciková, tel.: 046 545 83 86
Pokladník: Soňa Bernátová
Členovia: Anton Cigáň, Štefan Hlinka, Anna Ďurinová

Revízna komisia: Jolana Martináková, Miroslav Fajer

HORE