E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Dožinky

Napriek ťažkému životu boli naši predkovia družní a veselí. Spievali a zabávali sa nielen pri práci ale aj pri rôznych príležitostiach. Jednou z nich boli aj Dožinky.

Ukážka z programového čísla Dožinky:

Ženy sa schádzajú a spievajú:

Pas sa mi, kravička, hej okolo chodníčka,
pôjde tade šuhaj, dá mi medovníčka.
Moja na, moja na, hej, pasiem ťa do Jána,
po Jáne nebudem, vydávať sa budem.
Helelo, belelo, hej, čo sa to belelo,
pod tými skalami Anička s kravami.
Pas sa mi, kravička, hej, kravička rohatá,
veru ja nebudem pri tebe bohatá.

V rukách nesú biely obrus, košík, v ňom buchty, pálenka, slaninka, chlieb a dožinkový veniec. Posadajú si na obrusy a spievajú trávnice.
Vracajú sa chlapi z polí. Ženy spievajú:

Idú ženci z polí, prikrývajte stoly,
stoly javorové, obrusy bielené.
Kde sme žali, tam sme žali, na doline, na doline,
a to vtáča jarabáča prespevuje, prespevuje.
A to vtáča jarabáča okolo pňa, okolo pňa,
a môj milý, najmilejší okolo mňa, okolo mňa.
Gazda náš, gazda náš, dajže nám oldomáš,
dajže nám ho z lásky, zbierali sme klásky.

Potom spievajú všetci spoločne a tancujú cupitanie.

Keď som žala včera na záhone,
prišli traja švárni chlapci ku mne.
Tak som ich ja pekne privítala,
každému som inakší dar dala....

HORE