E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Deň matiek

Vie o nás všetko. Viac než mnohí iní.
A napriek tomu nikdy nesklame.
A nespomína dlho na prečiny.
O kom to vravím? Predsa o mame.

Mama. Ten človek, čo najdlhšie mlčí,
keď ublížia mu jeho najbližší.
Po každom páde zova chodiť učí,
po každom plači znova utíši.

Riaditeľka Miestneho kultúrneho strediska privítala v kine Slovan všetky mamičky, babičky a ostatných hostí. V úvode programu prítomných pozdravil starosta obce Ing. Miloš Cúcik. V kytičke uvitej z básní, piesní, tancov a hovoreného slova sa predstavili deti z materskej školy, detský folklórny súbor Belanček, žiaci základnej umeleckej školy, žiaci tanečného krúžku a členovia folklórnej skupiny Belanka. Na záver slávnosti vystúpil spevák Robo Kazík.

 

Elena Kopčanová
riaditeľka MKS

HORE