E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Deň matiek

Matka. Jej ruky vždy voňajú novou, zvlášnou vôňou. Je to vôňa chleba, teplého koláča a mydla. Tie ruky sú upracované, poznačené vráskami času, pohladenie nimi je však mäkké a hodvábne.
Dávajú istotu. Je v nich opora, ktorá pretrváva roky. Vždy - v slnku i daždi, v tmách i neistote, vždy tu sú, aby pritúlili svoje dieťa, pomohli.
Mamina otvorená náruč hreje pri srdci...

V nedeľu 10. mája sa v kine Slovan uskutočnila oslava sviatku Dňa matiek. Na slávnosti mamičky privítala riaditeľka Miestneho kultúrneho strediska Elena Kopčanová.
Po nej sa prítomným prihovoril starosta obce Ing. Jozef Mulinka.

Svoju lásku vyznali svojimi básňami, piesňami a tančekmi deti z materskej školy, základnej školy, základnej umeleckej školy a FS Belanka.

HORE