E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Potvrdenie o daňových nedoplatkoch

Občan môže požiadať obecný úrad o vystavenie potvrdenia o nedoplatkoch na miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Potvrdenie vydá obecný úrad na počkanie.

Potrebné doklady:

  • Občiansky preukaz
  • Vyplnená žiadosť


Vybavuje:

Oddelenie správy daní a poplatku, kanc. č. 10
tel.:046/545 80 21
e-mail: novotkova.zuzana@valaskabela.sk

HORE