E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Pochovávanie basy

Akciu zorganizovalo Miestne kultúrne stredisko v spolupráci s členmi FS Belanka. Zraz masiek bol o 15.30 h pred kultúrnym domom. Pred budovou obecného úradu sprievod privítal starosta obce. Masky pohostil tradičnými fašiangovými pochúťkami - šiškami, fánkami a koláčmi a samozrejme nechýbalo ani niečo na zapitie. Tiež sa im poďakoval za uchovávanie tradícií v obci a s bohatou výslužkou ich vyprevadil.

O 19.00 h sa v kultúrnom dome konala fašiangová zábava. Do tanca hrala hudobná skupina Fórum. Spievalo a tancovalo sa až do samej polnoci.
Potom sa uskutočnilo tradičné pochovávanie basy. S basou sa prišli rozlúčiť takmer všetci - mladí, starí, slobodní i zadaní.
Po modlitbách, prosbách a vyprevadení basy slovami piesne:

"lúčime sa milá basa, lúčime sa s Tebou dnes,
zapijeme tento smútok, ako včera tak aj dnes..."

nastal 40-dňový pôst.

HORE