E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zimné slávnosti folklóru

Cieľom tohto podujatia je zachovávanie ľudových zvykov a tradícií v regióne hornej Nitry, vyhľadávanie a mapovanie tradičného zvykoslovia, jeho spracovávanie do scénických fašiangov.

Snahov organizátorov je aj prezentácia kolektívov a podpora tvorivej činnosti členov folklórnych kolektívov pri zhotovovaní tradičných masiek a ich využívanie v činnosti folklórnych kolektívov.

Folklórnych slávnosti sa už tradične zúčastnila aj FS Belanka. Prítomným sa predstavila svojim humorne ladeným programom pod názvom Stavanie mája. V programe zazneli ľudové piesne:

  • Bez jedného 100 lazov má
  • Horička zelená
  • Keď som slúžil tam v mlyne

 

Organizátormi tohtoročných zimných slávnosti boli.

  • Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
  • Trenčiansky samosprávny kraj
  • Obec Pravenec
  • FSk Lubená Poluvsie

 

HORE